Monitorul Oficial nr. 146/25.2.2016

Admin/ February 25, 2016/ Monitorul Oficial

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
1. Hotarare Arbitrala privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, prin gestiune colectiva obligatorie

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1972. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0209 Racas-Hida si al ariei naturale protejate de interes national 2.684. Poiana cu narcise de la Racas-Hida

Ministerul Sanatatii
142. Ordin privind aprobarea Planului de activitati intreprinse in vederea atingerii conditionalitatii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul Romaniei cu Comisia Europeana, a componentei si atributiilor Grupului decizional institutional si a componentei si atributiilor grupurilor tehnice interinstitutionale

Ministerul Finantelor Publice
236. Ordin privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
793. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) ”Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
10. Decizie privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, prin gestiune colectiva obligatorie

Share this Post