Monitorul Oficial nr. 152/29.2.2016

Admin/ February 29, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
. Regulament Regulamentul Senatului – Republicare

Guvernul
99. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kargaze cu privire la desfiintarea vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Biskek la 16 iunie 2015

Guvernul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kargaze cu privire la desfiintarea vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu

Guvernul
100. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Agentia Nationala Antidrog in domeniul public al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
101. Hotarire privind transmiterea unei parti de imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Initiala si Continua al Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al municipiului Orastie, judetul Hunedoara, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ministerul Afacerilor Interne
35. Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
151. Ordin privind modificarea Normelor metodologice referitoare la criteriile si modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
5. Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2015

Share this Post