Monitorul Oficial nr. 165/4.3.2016

Admin/ March 4, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
816. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 – capitolul VIII – anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 si cu art. 1 alin. (1) si (2) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si a dispozitiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor coroborat cu nota 1 – capitolul I – anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 si cu art. 74 alin. (1) si art. 86 din Legea nr. 303/2004

Curtea Constitutionala
876. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Guvernul
109. Hotarire privind transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in administrarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

Ministerul Transporturilor
141. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

Ministerul Sanatatii
207. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania si a preturilor de referinta generice ale acestora

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
825. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului ”Decizie de reverificare”

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3235. Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat ”Istorie” in cadrul scolii doctorale organizate in Universitatea ”Petru Maior” din Targu Mures

Share this Post