Monitorul Oficial nr. 168/4.3.2016

Admin/ March 4, 2016/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
290. Decret privind retragerea unei decoratii

Curtea Constitutionala
894. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. (1) teza intai, alin. (2), (5) si (6), art. 252, art. 252^1 si art. 254 din Codul de procedura penala

Primul-Ministru
90. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Laura Monica Ion a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

Primul-Ministru
91. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Daniel Gabi Asanica a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

Ministerul Sanatatii
228. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Ministerul Afacerilor Externe
308. Ordin privind publicarea unor acorduri incheiate prin schimb de note verbale

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
93. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative

Autoritatea Electorala Permanenta
11. Hotarire pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala complementara care va fi folosit la alegerile locale

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
119. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Share this Post