Monitorul Oficial nr. 172/12.3.2015

Admin/ March 12, 2015/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
325. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Parlamentul
34. Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Presedintele Romaniei
327. Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

Camera Consultantilor Fiscali
3. Hotarire privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2015

Camera Consultantilor Fiscali
2. Hotarire privind convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania

Ministerul Justitiei
821/C. Ordin privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza

Guvernul
149. Hotarire privind schimbarea denumirii Muzeului Brailei in Muzeul Brailei ”Carol I”

Camera Deputatilor
21. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Presedintele Romaniei
330. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii ”C.N.I.” – S.A.

Parlamentul
39. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii ”C.N.I.” – S.A.

Presedintele Romaniei
329. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Parlamentul
38. Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Presedintele Romaniei
328. Decret pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor si exploatatii lor agricole

Parlamentul
37. Lege privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 65/2015 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuinta de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuinta, propuse in vederea vanzarii, din fondul locativ administrat de Regia Autonoma ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 6 februarie 2015

Parlamentul
36. Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

Presedintele Romaniei
326. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor

Parlamentul
35. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor

Share this Post