Monitorul Oficial nr. 178/16.3.2015

Admin/ March 16, 2015/ Monitorul Oficial

Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor
43. Ordin privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzand costurile aferente evaluarii in vederea acreditarii si monitorizarii incadrarii unitatii spitalicesti in nivelul de acreditare acordat, pentru o perioada de 5 ani

Guvernul
168. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, pentru achizitia de apa grea

Guvernul
166. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
3331. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010

Guvernul
162. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

Guvernul
148. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare, precum si aprobarea inchirierii unor imobile sau parti din acestea aflate in domeniul public al statului si in administrarea unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii

Guvernul
164. Hotarire privind declararea anului 2015 ca ”Anul Veteranilor de Razboi”

Primaria Municipiului Buzau
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica din municipiul Buzau carora li s-au acordat subventii de la bugetul local in anul 2015, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
632. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) ”Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

Ministerul Finantelor Publice
256. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010

Share this Post