Monitorul Oficial nr. 193/15.3.2016

Admin/ March 15, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
30. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Guvernul
146. Hotarire privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Guvernul
. Norma pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Guvernul
147. Hotarire privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Reuniunea directorilor politici din ministerele apararii ale tarilor membre NATO, actiune de protocol cu caracter deosebit organizata in luna aprilie 2016

Ministerul Fondurilor Europene
285. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investitiilor realizate din sursele de finantare publice, in cadrul proiectelor de investitii aprobate prin contractele de finantare aferente Programului operational sectorial Mediu

Ministerul Finantelor Publice
300. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investitiilor realizate din sursele de finantare publice, in cadrul proiectelor de investitii aprobate prin contractele de finantare aferente Programului operational sectorial Mediu

Banca Nationala a Romaniei
1. Ordin privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

Autoritatea de Supraveghere Financiara
527. Decizie privind sanctionarea Societatii DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
528. Decizie privind sanctionarea Societatii AUTOACT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
552. Decizie privind sanctionarea Societatii STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare-reasigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
553. Decizie privind sanctionarea Societatii ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
554. Decizie privind sanctionarea Societatii RISK EXPERT INSURANCE BROKER – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Consiliul Local
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica carora li s-au acordat subventii de la bugetul local al sectorului 6 din municipiul Bucuresti in anul 2016, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Senatul
21. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Strategia de extindere a UE COM (2015) 611 final

Senatul
20. Hotarire referitoare la Comunicarea comuna a Comisiei Europene si inaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Revizuirea politicii europene de vecinatate JOIN (2015) 50 final

Share this Post