Monitorul Oficial nr. 199/25.3.2015

Admin/ March 25, 2015/ Monitorul Oficial

Inalta Curte de Casatie si Justitie
6. Decizie [A] referitoare la recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, din punctul de vedere al semnaturii agentului constatator necesare legalitatii procesului-verbal de contraventie, pentru contraventiile sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Senatul
23. Hotarire privind incuviintarea retinerii si arestarii preventive a domnului senator Valcov Darius-Bogdan

Senatul
3. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 26-27 martie 2015

Presedintele Romaniei
352. Decret privind conferirea unor decoratii

Curtea Constitutionala
36. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Curtea Constitutionala
78. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254^1 alin. (1) si alin. (3) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Share this Post