Monitorul Oficial nr. 204/10.4.2013

Wkro/ April 10, 2013/ Monitorul Oficial

Serviciul Roman de Informatii
8157. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Ministerul Finantelor Publice
435. Ordin privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Ministerul Apararii Nationale
M.26. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Ministerul Afacerilor Interne
34. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Presedintele Romaniei
364. Decret privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Informatii Externe

Senatul
14. Hotarire cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Agentia pentru Cai Ferate a Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanta pentru SEE) – COM (2013) 27 final

Senatul
15. Hotarire cu privire la propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta feroviara (reformare) (text cu relevanta pentru SEE) – COM (2013) 31 final

Senatul
16. Hotarire cu privire la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind masuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a retelelor si a informatiei in Uniune COM (2013) 48 final

Curtea Constitutionala
47. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Curtea Constitutionala
56. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 214 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Curtea Constitutionala
61. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) teza intai din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Curtea Constitutionala
70. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
559. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Parlamentul
77. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor masuri privind asigurarea cantitatilor de apa grea si de octoxid de uraniu pentru unitatile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda

Presedintele Romaniei
350. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor masuri privind asigurarea cantitatilor de apa grea si de octoxid de uraniu pentru unitatile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda

Parlamentul
78. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

Presedintele Romaniei
351. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

Parlamentul
79. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor asupra Societatii Comerciale AVERSA – S.A. Bucuresti, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organul fiscal competent

Presedintele Romaniei
352. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor asupra Societatii Comerciale AVERSA – S.A. Bucuresti, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organul fiscal competent

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.