Monitorul Oficial nr. 211/22.3.2016

Admin/ March 22, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
36. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 in ceea ce priveste consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe COM (2015) 670 final

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
5. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Ivesti, judetul Galati

Ministerul Apararii Nationale
M.34. Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apararii Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.87/2014

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
331. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plata pentru anul 2016

Curtea Constitutionala
873. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. (3) si (4) teza intai din Codul de procedura penala

Curtea Constitutionala
899. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 106 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Guvernul
155. Hotarire privind aprobarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Domeniilor Statului

Senatul
32. Hotarire privind Raportul la Comunicarea Comisiei – Investitii in locuri de munca si in crestere – Valorificarea la maximum a contributiei fondurilor structurale si de investitii europene – COM (2015) 639

Guvernul
. Regulament de organizare si functionare a Agentiei Domeniilor Statului

Guvernul
164. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Nationala ”Imprimeria Nationala” – S.A.

Share this Post