Monitorul Oficial nr. 213/23.3.2016

Admin/ March 23, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
872. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), b) si c), art. 53 alin. (1), art. 62^2 alin. (3) si (4), art. 82 alin. (2), (3) si (5), art. 296^2-296^13 si art. 296^15-296^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ale art. V alin. (1) si (6) si art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si ale ordonantei de urgenta in ansamblul sau, precum si ale art. 119, art. 120^1, art. 121, art. 122 si art. 124^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Senatul
26. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor ”Catre finalizarea Uniunii Bancare” COM (2015) 587 final

Guvernul
163. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Externe
466. Ordin pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2262 (2016)

Consiliul de Securitate al ONU
2262. Rezolutie adoptata de Consiliul de Securitate la a 7611-a intrunire

Autoritatea de Supraveghere Financiara
17. Norma privind stabilirea activitatilor, serviciilor si operatiunilor care se incadreaza in categoria functiilor critice, criteriile pentru stabilirea liniilor de activitate de baza si a serviciilor asociate, precum si serviciile critice pe care Autoritatea de Supraveghere Financiara poate sa le ceara unui asigurator supus rezolutiei

Share this Post