Monitorul Oficial nr. 222/25.3.2016

Admin/ March 25, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
38. Hotarire referitoare la Raportul Comisiei privind progresele inregistrate in punerea in aplicare a Strategiei UE in materie de droguri (2013-2020) si a Planului de actiune al UE in materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 final

Senatul
37. Hotarire privind vacantarea unui mandat de senator

Senatul
39. Hotarire privind Recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2015 de adoptare a Manualului practic pentru punerea in aplicare si gestionarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Manualul EUROSUR) – C (2015) 9206 final

Senatul
42. Hotarire privind propunerea de Directiva a Consiliului de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care afecteaza in mod direct functionarea pietei interne COM (2016) 26 final

Senatul
43. Hotarire la propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal – COM (2016) 25 final

Senatul
40. Hotarire referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un document european de calatorie pentru returnarea resortisantilor tarilor terte aflati in situatie de sedere ilegala – COM (2015) 668 final

Senatul
41. Hotarire referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind mercurul si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 COM (2016) 39 final

Guvernul
169. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome ”Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei din subordinea Bancii Nationale a Romaniei

Ministerul Sanatatii
321. Ordin privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2016, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

Autoritatea de Supraveghere Financiara
681. Decizie privind sanctionarea Societatii SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE – INSURANCE BROKERS – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
682. Decizie privind sanctionarea Societatii VIP BROKER ASIGURARI – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
686. Decizie privind sanctionarea Societatii PATY-ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
688. Decizie privind sanctionarea Societatii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare

Autoritatea Electorala Permanenta
2. Instructiuni privind organizarea si desfasurarea referendumului local pentru trecerea orasului Liteni din judetul Suceava la rangul de comuna

Share this Post