Monitorul Oficial nr. 224/2.4.2015

Admin/ April 2, 2015/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
294. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului din 2009 pentru constructia si echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum si a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranta Maritima al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.359(92) din 21 iunie 2013

Senatul
24. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Raport privind punerea in aplicare a cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor COM (2014) 209 final

Curtea Constitutionala
88. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Guvernul
4. Ordonanta urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare

Guvernul
217. Hotarire pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
219. Hotarire privind stabilirea sectoarelor, culturilor si speciilor de animale pentru care se acorda sprijin cuplat in perioada 2015-2020

Ministerul Sanatatii
387. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate in procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si a cailor de atac

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
167. Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013

Parlamentul
17. Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru constructia si echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum si a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranta Maritima al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.359(92) din 21 iunie 2013

Share this Post