Monitorul Oficial nr. 227/19.4.2013

Wkro/ April 19, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
172. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare in domeniul privat al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajari de irigatii carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica

Guvernul
182. Hotarire privind alocarea temporara, pentru lunile aprilie si mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Guvernul
183. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Agentia Nationala a Functionarilor Publici
1306. Ordin privind abrogarea unor acte normative

Ministerul Culturii
2139. Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului ”Casa Nicolae Popescu”, din Calea Domneasca nr. 317, Targoviste, judetul Dambovita

Ministerul Culturii
2140. Ordin privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a imobilului ”Casa”, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucuresti

Banca Nationala a Romaniei
260. Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA – S.A.

Curtea Constitutionala
85. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. II art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Guvernul
30. Ordonanta urgenta pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.