Monitorul Oficial nr. 231/29.3.2016

Admin/ March 29, 2016/ Monitorul Oficial

Consiliul Local al Municipiului Sebes
. Lista asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Sebes in anul 2016, in conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
. Norma privind gestionarea sistemului autorizatiilor de plantare a vitei-de-vie pentru struguri de vin

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
141. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos

Consiliul National de Integritate
2. Hotarire privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si/sau vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 2/2007

Camera Auditorilor Financiari din Romania
16. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Guvernul
185. Hotarire privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Primul-Ministru
108. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Marian Pintur a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Primul-Ministru
109. Decizie privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Stelian Caramitru din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de secretar general in cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
364. Ordin pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizatiilor de plantare a vitei-de-vie pentru struguri de vin

Camera Auditorilor Financiari din Romania
. Regulament DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Share this Post