Monitorul Oficial nr. 239/8.4.2015

Admin/ April 8, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
237. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ – S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Curtea Constitutionala
84. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 41 alin. (1) teza intai si alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
59. Ordin pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate in retelele electrice, produsa in perioada de probe a capacitatilor de producere

Ministerul Finantelor Publice
419. Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice – aparat central si al unitatilor subordonate

Ministerul Sanatatii
373. Ordin privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la dispozitivele medicale si activitatile conexe acestora

Ministerul Transporturilor
181. Ordin pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii in aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizatia Maritima internationala prin rezolutii ale Comitetului pentru protectia mediului marin

Guvernul
238. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea unui proiect cultural

Share this Post