Monitorul Oficial nr. 241/26.4.2013

Wkro/ April 26, 2013/ Monitorul Oficial

Parlamentul
119. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

Presedintele Romaniei
414. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

Presedintele Romaniei
416. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care vor fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari

Presedintele Romaniei
417. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005

Guvernul
129. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

Ministerul Transporturilor
216. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

Ministerul Finantelor Publice
520. Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1758. Ordin privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale SUCERT – RO – S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, precum si privind modificarea Listei organismelor notificate in domeniul produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.865/2011

Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
53. Hotarire pentru aprobarea Normei ”Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR-07-IV/0)”

Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
. Norma ”Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR-07-IV/0)”

Monitorul Oficial
. Rectificare la anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 143/2013 privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 16 aprilie 2013

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului sanatatii nr. 712/2012 pentru acreditarea in domeniul transplantului a unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012

Ministerul Finantelor Publice
517. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.