Monitorul Oficial nr. 243/1.4.2016

Admin/ April 1, 2016/ Monitorul Oficial

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
9. Hotarire pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 32/2009

Presedintele Romaniei
341. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Parlamentul
49. Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Camera Deputatilor
25. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si a Directivei 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice COM (2015) 593

Camera Deputatilor
26. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor COM (2015) 594

Camera Deputatilor
27. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje COM (2015) 596

Camera Deputatilor
28. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul Regiunilor inchiderea buclei – un plan de actiune al UE pentru economia circulara COM(2015) 614

Guvernul
214. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor

Guvernul
215. Hotarire pentru modificarea si completarea art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura

Guvernul
216. Hotarire privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului platii unice pe suprafata, platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, platii pentru tinerii fermieri, precum si a plafonului si cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil

Inalta Curte de Casatie si Justitie
3. Decizie [A] privind dispozitiile art. 24 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, introduse prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe

Autoritatea de Supraveghere Financiara
618. Decizie privind sanctionarea Societatii BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Share this Post