Monitorul Oficial nr. 248/10.4.2015

Admin/ April 10, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
239. Hotarire privind alocarea temporara, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational Cresterea competitivitatii economice (POS CCE)

Guvernul
240. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” si titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare primelor doua transe aferente anului 2016

Guvernul
241. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Ministerul Sanatatii
442. Ordin pentru modificarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.406/2006, si pentru abrogarea art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice

Ministerul Sanatatii
444. Ordin privind constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sanatatii publice

Inalta Curte de Casatie si Justitie
5. Decizie privind examinarea sesizarii formulata de Tribunalul Dolj – Sectia penala si pentru cauze cu minori prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, in sensul ”daca hotararea pronuntata in solutionarea caii de atac extraordinare prevazute de art. 426 din Codul de procedura penala si impotriva unei sentinte pentru care nu este prevazuta de lege o cale de atac poate fi supusa apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedura penala

Banca Nationala a Romaniei
13. Circulara privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015

Banca Nationala a Romaniei
14. Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015

Share this Post