Monitorul Oficial nr. 248/4.4.2016

Admin/ April 4, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
46. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind omologarea si supravegherea pietei autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si ale sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective COM (2016) 31 final

Curtea Constitutionala
10. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3482. Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
. Regulament de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3485. Ordin privind lista programelor recunoscute de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si utilizate la nivelul institutiilor de invatamant superior organizatoare de studii universitare de doctorat si al Academiei Romane, in vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrarile stiintifice

Share this Post