Monitorul Oficial nr. 253/5.4.2016

Admin/ April 5, 2016/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
358. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Presedintele Romaniei
364. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
365. Decret privind rechemarea unui ambasador

Parlamentul
54. Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei in Romania, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionarii tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

Presedintele Romaniei
360. Decret privind promulgarea Legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei in Romania, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionarii tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

Presedintele Romaniei
361. Decret privind eliberarea din functie a unui vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente

Presedintele Romaniei
362. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
375. Decret privind rechemarea unui ambasador

Senatul
47. Hotarire referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvente de 470-790 MHz in Uniune COM (2016) 43 final

Senatul
48. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European in conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind pozitia Consiliului referitoare la adoptarea noului regulament privind Agentia pentru Cai Ferate a Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM (2016) 36 final

Camera Deputatilor
6. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
440. Ordin pentru aprobarea cantitatilor de motorina determinate la plata, utilizate si nedecontate in anul 2015, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
722. Decizie privind sanctionarea Societatii PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

Presedintele Romaniei
363. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
366. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
367. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
368. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
369. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
370. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
371. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
372. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
373. Decret privind rechemarea unui ambasador

Presedintele Romaniei
374. Decret privind rechemarea unui ambasador

Parlamentul
52. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Share this Post