Monitorul Oficial nr. 255/8.4.2014

Wkro/ April 8, 2014/ Monitorul Oficial

Senatul
28. Hotarire privind vacantarea unui mandat de senator

Ministerul Sanatatii
361. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
238. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

Presedintele Romaniei
308. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Parlamentul
36. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Parlamentul
30. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Presedintele Romaniei
327. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Parlamentul
37. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Presedintele Romaniei
328. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Senatul
27. Hotarire privind vacantarea unui mandat de senator

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.