Monitorul Oficial nr. 26/13.1.2015

Admin/ January 13, 2015/ Monitorul Oficial

Camera Auditorilor Financiari din Romania
61. Hotarire pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar

Camera Auditorilor Financiari din Romania
. Norma privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar

Curtea Constitutionala
623. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2), art. 2 alin. (1) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, art. II – art. 1 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, precum si ale art. 1 alin. (3) si (4) si art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Guvernul
1184. Hotarire privind desfiintarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Camera Auditorilor Financiari din Romania
60. Hotarire privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala

Share this Post