Monitorul Oficial nr. 260/9.4.2014

Wkro/ April 9, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
247. Hotarire privind unele masuri pentru organizarea la Bucuresti, in perioada 11-13 mai 2014, a celei de-a IX-a Conferinte a autoritatilor judiciare din regiunea Balcanilor si a Reuniunii conducatorilor consiliilor judiciare din statele participante la Procesul de cooperare in Europa de Sud-Est

Guvernul
256. Hotarire privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Senat in Colegiul uninominal nr. 7 din Circumscriptia electorala nr. 42 – municipiul Bucuresti

Guvernul
260. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Olt de catre domnul Neacsu Petre-Silviu

Inalta Curte de Casatie si Justitie
1. Decizie referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, sectiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, vizand mentinerea in continutul normei legale a sintagmei ”pensie de serviciu”, in conditiile in care actele normative ce reglementeaza sistemul de asigurari sociale, Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptate anterior, nu mai reglementeaza aceasta notiune

Primul-Ministru
162. Decizie pentru numirea doamnei Sirma Caraman in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Guvernul
261. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de catre domnul Neculae Gheorghe

Camera Deputatilor
17. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Un cadru pentru politica privind clima si energia in perioada 2020-2030 – COM (2014) 15

Curtea Constitutionala
82. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 9, art. 14, art. 23, art. 25-28^1, art. 30, art. 65, art. 68^1, art. 69-74, art. 136-138, art. 143-152, art. 160-160^b, art. 161-170, art. 200-264, art. 270, art. 274, art. 287, art. 385^9 alin. 1 pct. 10 din Codul de procedura penala din 1968 si, in special, ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedura penala din 1968 si ale art. 5, art. 18^1 alin. (1) si art. 18^2 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Guvernul
244. Hotarire privind inscrierea unor bunuri mobile in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si transmiterea acestora din administrarea Ministerului Sanatatii in administrarea Inspectoratului General de Aviatie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.