Monitorul Oficial nr. 265/21.4.2015

Admin/ April 21, 2015/ Monitorul Oficial

Uniunea Nationala a Notarilor Publici
. Tablou al notarilor publici pe anul 2015 la data de 31.03.2015

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plata pentru anul 2015 si a modului de aplicare a anumitor cerinte ale masurilor compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile in anul 2015 pe terenurile agricole prevazute la art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, pentru anul 2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 234 si 234 bis din 6 aprilie 2015

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015

Monitorul Oficial
. Rectificare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014

Guvernul
256. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ”Santierul Naval Mangalia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Guvernul
255. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ”Santierul Naval 2 Mai” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Guvernul
254. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ”Uzina Termoelectrica Midia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Curtea Constitutionala
75. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) si (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

Share this Post