Monitorul Oficial nr. 274/12.4.2016

Admin/ April 12, 2016/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
32. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile COM (2015) 595

Ministerul Finantelor Publice
4051. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
469. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
389. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR” – S.A.

Inalta Curte de Casatie si Justitie
9. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1155. Ordin privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative fiscale si procedurale

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1154. Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7. 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
682. Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7. 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Ministerul Finantelor Publice
. Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial

Ministerul Finantelor Publice
450. Ordin pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
226. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1164. Ordin pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016

Ministerul Transporturilor
129. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR” – S.A.

Camera Deputatilor
34. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor ”Catre finalizarea Uniunii bancare” COM (2015) 587

Camera Deputatilor
33. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Catre un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626

Share this Post