Monitorul Oficial nr. 275/15.4.2014

Wkro/ April 15, 2014/ Monitorul Oficial

Parlamentul
44. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale pentru Societatea ”Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

Presedintele Romaniei
375. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
374. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
373. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
372. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
371. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
370. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
369. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
368. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
367. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
366. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
365. Decret privind reincadrarea in functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
362. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale pentru Societatea ”Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

Presedintele Romaniei
359. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementari referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

Parlamentul
41. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementari referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

Presedintele Romaniei
358. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Parlamentul
40. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
. Regulament de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
4. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
3. Hotarire privind aprobarea ”Standardelor de evaluare – ANEVAR”obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare

Ministerul Finantelor Publice
568. Ordin privind aprobarea efectuarii unei tranzactii pe pietele externe de capital in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, ”Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligatiuni denominate in euro, in suma de minimum 1 miliard euro si maximum 1,5 miliarde euro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
491. Ordin pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie ”Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” in cadrul axei prioritare ”Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
490. Ordin pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

Presedintele Romaniei
379. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
378. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
377. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Presedintele Romaniei
376. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.