Monitorul Oficial nr. 276/23.4.2015

Admin/ April 23, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa la Hotararea Guvernului nr. 236/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2015

Autoritatea de Supraveghere Financiara
618. Decizie privind sanctionarea Societatii EUREKO TRAINING – S.R.L. cu revocarea aprobarii acordate si radierea din Registrul furnizorilor de programe educationale

Autoritatea de Supraveghere Financiara
619. Decizie privind sanctionarea Societatii SICEP – S.R.L. cu revocarea aprobarii acordate si radierea din Registrul furnizorilor de programe educationale

Autoritatea de Supraveghere Financiara
617. Decizie privind sanctionarea Societatii STABILITY INSURANCE TRAINING – S.R.L. cu revocarea aprobarii acordate si radierea din Registrul furnizorilor de programe educationale

Ministerul Sanatatii
483. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Ministerul Tineretului si Sportului
193. Ordin privind modificarea si completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finantarilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului, alocate pentru activitati de selectie, pregatire si realizare de competitii ale copiilor si ale persoanelor cu dizabilitati, pe baza unor proiecte si programe ale federatiilor sportive nationale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 345/2014

Primul-Ministru
122. Decizie privind incetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice in cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Guvernul
262. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de catre domnul Petcu Adrian

Guvernul
261. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de catre domnul Rasica Daniel Mihai

Guvernul
260. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Buzau de catre domnul Sava George

Guvernul
259. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre domnul Sava George

Guvernul
258. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Buzau de catre doamna Buleandra Maria

Presedintele Romaniei
122. Decret pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

Camera Deputatilor
36. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Camera Deputatilor
35. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputat

Camera Deputatilor
34. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputat

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
217. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Share this Post