Monitorul Oficial nr. 295/23.5.2013

Wkro/ May 23, 2013/ Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii
691. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Camera Consultantilor Fiscali
7. Hotarire pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012

Camera Consultantilor Fiscali
8. Hotarire privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere in Conferinta anuala ordinara a Camerei Consultantilor Fiscali din 27 aprilie 2013

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
261. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Ministerul Apararii Nationale
M.45. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind selectia si expertiza medicala si psihologica a personalului aeronautic care executa activitati aeronautice militare si a Normelor tehnice medicale si psihologice specifice aferente

Ministerul Afacerilor Interne
54. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei informare si relatii publice

Ministerul Afacerilor Interne
. Regulament de organizare si functionare al Directiei informare si relatii publice

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.