Monitorul Oficial nr. 297/19.4.2016

Admin/ April 19, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
222. Hotarire privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara – Sucursala Institutul de Cercetari Nucleare

Ministerul Sanatatii
458. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3489. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”gimnazial” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Scoala Gimnaziala nr. 1 din localitatea Buftea

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3497. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”profesional”, domeniul ”mecanica”, calificarea profesionala ”mecanic auto” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Liceul Tehnologic ”Transcom” din municipiul Sibiu

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3499. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”liceal”, profilul ”tehnic”, domeniul ”electronica automatizari”, calificarea profesionala ”tehnician in automatizari” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Gheorghe Bals” din municipiul Adjud

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3500. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”profesional”, domeniul ”electric”, calificarea profesionala ”electrician nave” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” din municipiul Braila

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3501. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”liceal”, profilul”tehnic”, domeniul ”mecanica”, calificarea profesionala ”tehnician proiectant CAD” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Marina ”Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Constanta

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3647. Ordin privind prelucrarea de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor a cererilor de obtinere a cardului profesional european pentru profesii nereglementate in Romania, dar reglementate in alte state membre ale Spatiului Economic European (SEE) si emiterea cardului profesional european pentru prestarea temporara si ocazionala de servicii, fara verificare prealabila in statul membru de stabilire

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
184. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Share this Post