Monitorul Oficial nr. 299/30.4.2015

Admin/ April 30, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Fondurilor Europene
860. Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 in anul 2015, Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 ”Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de interventie 1.5 ”Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”, si Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 ”Oportunitati integrate de diminuare a parasirii timpurii a scolii”, domeniul major de interventie 2.2 ”Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”

Guvernul
9. Ordonanta urgenta pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi

Guvernul
278. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranta jucariilor

Ministerul Sanatatii
493. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
723. Ordin privind numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontiera

Camera Auditorilor Financiari din Romania
22. Hotarire privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania de traducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor

Camera Auditorilor Financiari din Romania
. Procedura Camerei Auditorilor Financiari din Romania de traducere a standardelor publicate de catre Federatia Internationala a Contabililor

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
198. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Share this Post