Monitorul Oficial nr. 303/4.5.2015

Admin/ May 4, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
117. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. c) si ale art. 69^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

Curtea Constitutionala
156. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Guvernul
284. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
285. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ”Electrocentrale Bucuresti” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
286. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala RADIOACTIV MINERAL MAGURELE – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Guvernul
287. Hotarire pentru completarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producatorii din sectorul vitivinicol in perioada 2014-2018

Ministerul Justitiei
1439/C. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numarului notarilor publici pentru anul 2011

Banca Nationala a Romaniei
16. Circulara privind lansarea in circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate implinirii a 70 de ani de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial

Autoritatea de Supraveghere Financiara
799. Decizie privind sanctionarea Societatii ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Primaria Municipiului Targu Mures
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica din orasul Ludus, judetul Mures, carora li s-au acordat subventii de la bugetul local in anul 2015, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 si 220 bis din 1 aprilie 2015

Share this Post