Monitorul Oficial nr. 305/21.4.2016

Admin/ April 21, 2016/ Monitorul Oficial

Parlamentul
11. Hotarire pentru constituirea Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor privind situatia celor doua entitati energetice, Societatea Complexul Energetic Hunedoara si Societatea Complexul Energetic Oltenia

Senatul
62. Hotarire referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informatii cu privire la acordurile interguvernamentale si la instrumentele fara caracter juridic obligatoriu dintre statele membre si tari terte in domeniul energiei si de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE – COM (2016) 53 final

Curtea Constitutionala
44. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de procedura penala si ale art. 125 alin. (3) din Codul penal

Curtea Constitutionala
98. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 prin raportare la art. 194-197 din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
106. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Guvernul
276. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Serviciului Roman de Informatii a unui imobil aflat in domeniul public al statului

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
617. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

Share this Post