Monitorul Oficial nr. 307/6.5.2015

Admin/ May 6, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Procedura privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de delimitare

Ministerul Transporturilor
621. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de agrement

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
825. Ordin privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale Laboratorul Central Constructii CCF – S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

Ministerul Fondurilor Europene
881. Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 ”Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de interventie 1.5 ”Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii”, finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
75. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de delimitare

Share this Post