Monitorul Oficial nr. 308/29.5.2013

Wkro/ May 29, 2013/ Monitorul Oficial

Ministerul Culturii
2109. Ordin pentru completarea anexelor nr. 4 si 8 la Normele metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

Curtea Constitutionala
104. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Metodologie privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice

Ministerul Finantelor Publice
506. Ordin pentru completarea anexelor nr. 4 si 8 la Normele metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
31. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice

Curtea Constitutionala
108. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-5 si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Guvernul
263. Hotarire privind aprobarea stemei comunei Lunguletu, judetul Dambovita

Guvernul
272. Hotarire privind aprobarea stemei comunei Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj

Guvernul
273. Hotarire privind aprobarea stemei orasului Pecica, judetul Arad

Ministerul Finantelor Publice
632. Ordin privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.