Monitorul Oficial nr. 310/6.5.2015

Admin/ May 6, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
295. Hotarire privind plata contributiei Romaniei la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in Ucraina

Primul-Ministru
129. Decizie pentru numirea doamnei Simona Allice Man in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ministerul Sanatatii
573. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Ministerul Sanatatii
580. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 398/2013 pentru infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii

Ministerul Justitiei
875/C. Ordin pentru stabilirea plafonului valoric in vederea decontarii lentilelor necesare corectiei vizuale pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
199. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Share this Post