Monitorul Oficial nr. 316/30.4.2014

Wkro/ April 30, 2014/ Monitorul Oficial

Camera Auditorilor Financiari din Romania
22. Hotarire privind stabilirea zilei pentru intrunirea Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Parlamentul
455. Lege privind semnatura electronica – Republicata

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
262. Ordin pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Ministerul Sanatatii
470. Ordin pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Ministerul Educatiei Nationale
3289. Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

Guvernul
306. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor

Guvernul
331. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.