Monitorul Oficial nr. 316/8.5.2015

Admin/ May 8, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
302. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

Curtea Constitutionala
119. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Presedintele Romaniei
447. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni

Parlamentul
101. Lege pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni

Presedintele Romaniei
446. Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

Parlamentul
100. Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

Presedintele Romaniei
444. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane

Parlamentul
98. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane

Ministerul Fondurilor Europene
837. Ordin privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

Parlamentul
97. Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Presedintele Romaniei
442. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice

Parlamentul
96. Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice

Presedintele Romaniei
443. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Monitorul Oficial
. Rectificare la Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 221 din 1 aprilie 2015

Monitorul Oficial
. Rectificare la Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Uniunea Social Liberala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

Banca Nationala a Romaniei
17. Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

Ministerul Finantelor Publice
444. Ordin privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

Primul-Ministru
133. Decizie privind aplicarea mobilitatii, la cerere, pentru domnul Mircea Popa din functia publica de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Share this Post