Monitorul Oficial nr. 326/5.6.2013

Wkro/ June 5, 2013/ Monitorul Oficial

Senatul
29. Hotarire cu privire la comunicarea consultativa a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Acordul International din 2015 privind schimbarile climatice: Modelarea politicii internationale privind clima dupa 2020 COM (2013) 167 final

Guvernul
295. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarii de interventii ”Consolidare versant, refacere podet pe DN 11A km 59 + 440”, judetul Bacau

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
618. Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
268. Ordin privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Parlamentul
202. Lege privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati – Republicare

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.