Monitorul Oficial nr. 330/28.4.2016

Admin/ April 28, 2016/ Monitorul Oficial

Parlamentul
77. Lege privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Presedintele Romaniei
442. Decret pentru promulgarea Legii privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Parlamentul
78. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Presedintele Romaniei
443. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Presedintele Romaniei
444. Decret privind numirea in functie a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Curtea Constitutionala
39. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011 si, in special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgenta

Guvernul
12. Ordonanta urgenta pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, precum si pentru stabilirea unor masuri privind aplicarea in domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului

Ministerul Sanatatii
524. Ordin pentru modificarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009

Ministerul Finantelor Publice
595. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum si pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
796. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acestuia

Share this Post