Monitorul Oficial nr. 349/6.5.2016

Admin/ May 6, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
330. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara a unui imobil trecut in proprietatea publica a statului

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
647. Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
765. Ordin privind completarea sectiunii 1 din Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007

Biroul Electoral Central
26/H. Hotarire privind interpretarea dispozitiilor art. 41 alin. (3) si ale art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Primul-Ministru
157. Decizie pentru reluarea activitatii domnului Vasile Alecu in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Primul-Ministru
158. Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Pricajan Dan-Aurel, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Curtea Constitutionala
223. Decizie referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 267/2008 privind unele masuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum si pentru efectuarea receptiei in faza unica a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

Primul-Ministru
159. Decizie privind eliberarea domnului Eugen Ispas din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Primul-Ministru
160. Decizie privind numirea domnului Dorin Mitan in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Primul-Ministru
161. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Butaru din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Primul-Ministru
162. Decizie privind numirea domnului Mihai Ponea in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Primul-Ministru
163. Decizie privind eliberarea domnului Laurentiu Stelea din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Primul-Ministru
164. Decizie privind eliberarea domnului Emanoil Radu Dascalu din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Primul-Ministru
165. Decizie pentru numirea doamnei Daniela Giurca in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Primul-Ministru
166. Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 481/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania cu ocazia Reuniunii sefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze si statelor Europei Centrale si de Est, Bucuresti, 26 noiembrie 2013

Share this Post