Monitorul Oficial nr. 354/22.5.2015

Admin/ May 22, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
128. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 231 alin. (4) teza intai din Codul de procedura civila

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
951. Ordin pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2015

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
774. Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice ”Specificatie tehnica privind cerintele tehnice specifice pentru echiparea cailor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului”, indicativ ST 052-2014

Ministerul Transporturilor
648. Ordin privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor structurale si vehiculelor componente ale sistemului feroviar din Romania

Curtea Constitutionala
170. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 si art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, precum si ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Curtea Constitutionala
168. Decizie [R] privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Curtea Constitutionala
158. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in ansamblu, precum si, in special, ale art. 13 din aceeasi ordonanta de urgenta a Guvernului

Share this Post