Monitorul Oficial nr. 357/10.5.2016

Admin/ May 10, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
61. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Guvernul
337. Hotarire privind trecerea unei constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0838 Buzau, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
338. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Sanatatii prin unitatile sanitare din subordine

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
799. Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantarii si defrisarii plantatiilor pomicole

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
800. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Guvernul
335. Hotarire privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 – km 222+183”

Guvernul
336. Hotarire privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Bucuresti

Share this Post