Monitorul Oficial nr. 368/12.5.2016

Admin/ May 12, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
122. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale art. 65 alin. (3) din capitolul II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Curtea Constitutionala
147. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Curtea Constitutionala
171. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (5) si art. 173 alin. (3) din Codul de procedura penala

Guvernul
13. Ordonanta urgenta pentru prorogarea termenului prevazut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Guvernul
14. Ordonanta urgenta pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Guvernul
347. Hotarire privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

Monitorul Oficial
. Rectificare in cadrul anexei la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentantilor societatii civile in cadrul Consiliului Economic si Social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015

Share this Post