Monitorul Oficial nr. 370/21.6.2013

Wkro/ June 21, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
370. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Curtea Constitutionala
224. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Guvernul
371. Hotarire privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat in coordonarea Ministerului Justitiei, in administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si care functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei

Agentia Nationala Antidoping
250. Ordin privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1121. Ordin privind aprobarea modelului de contract de finantare pentru accesarea axei prioritare 7 ”Asistenta tehnica” de catre organismele intermediare pentru Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1141. Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
1554. Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.221/2010

Consiliul Superior al Magistraturii
550. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

Consiliul Superior al Magistraturii
551. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.