Monitorul Oficial nr. 374/21.5.2014

Admin/ May 21, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Fondurilor Europene
185. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” 2007-2013, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.2 ”Accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii”

Ministerul Finantelor Publice
692. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” 2007-2013, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.2 ”Accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii”

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 875/2009 privind trecerea unor bunuri aflate in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea casarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 10 august 2009

Banca Nationala a Romaniei
2. Regulament privind abrogarea alin. (3) al art. 9 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2005 privind piata secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei

Ministerul Finantelor Publice
668. Ordin pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii

Share this Post