Monitorul Oficial nr. 374/28.5.2015

Admin/ May 28, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Fondurilor Europene
1998. Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 ”Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de interventie 1.5 ”Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”, finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

Autoritatea de Supraveghere Financiara
999. Decizie privind completarea art. 4 din Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiara prin administrare speciala la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.

Curtea Constitutionala
198. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Guvernul
359. Hotarire pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

Guvernul
365. Hotarire privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi a acestora

Guvernul
366. Hotarire privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi a acestora

Curtea Constitutionala
197. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2), alin. (2^1) si alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Guvernul
370. Hotarire privind aprobarea sumei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

Guvernul
14. Ordonanta urgenta pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1069. Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2015

Share this Post