Monitorul Oficial nr. 382/19.5.2016

Admin/ May 19, 2016/ Monitorul Oficial

Parlamentul
97. Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea in domeniul apararii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

Guvernul
. Acord privind cooperarea in domeniul apararii intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare

Presedintele Romaniei
503. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea in domeniul apararii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

Senatul
67. Hotarire privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii – COM (2016) 128 final

Senatul
68. Hotarire referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale in domeniul navigatiei interioare si de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului si a Directivei 91/672/CEE a Consiliului COM (2016) 82 final

Curtea Constitutionala
225. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza intai raportate la art. 33 si art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Guvernul
356. Hotarire privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

Guvernul
359. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unor parti de imobile aflate in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Transporturilor

Guvernul
360. Hotarire privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului in domeniul privat al unor statiuni de cercetare-dezvoltare in domeniul agricol si transmiterii in proprietatea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu-Sisesti”, in conditiile legii

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
794. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0403 Vanju Mare

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
806. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018, ”Agricultura si Dezvoltare Rurala – ADER 2020”

Consiliul Superior al Magistraturii
501. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

Share this Post