Monitorul Oficial nr. 388/4.6.2015

Admin/ June 4, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
380. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

Camera Deputatilor
49. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Camera Deputatilor
50. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea saraciei si dezvoltare durabila in perioada ulterioara anului 2015 COM (2015) 44

Camera Deputatilor
51. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Rezultatele consultarii publice privind Strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii COM (2015) 100

Camera Deputatilor
52. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene si Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate: Catre o noua politica europeana de vecinatate JOIN (2015) 6

Guvernul
368. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ”Antibiotice” – S.A. Iasi, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii

Guvernul
378. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ”Uzina Mecanica Orastie” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Guvernul
379. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ”Editura Didactica si Pedagogica”, regie aflata in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Share this Post