Monitorul Oficial nr. 392/4.6.2015

Admin/ June 4, 2015/ Monitorul Oficial

Parlamentul
189. Lege privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala – Republicata

Agentia Nationala Antidoping
139. Ordin pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

Primul-Ministru
161. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Dumitru Lucian, a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Guvernul
402. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de catre domnul Dumitru Lucian

Senatul
41. Hotarire referitoare la comunicarile Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor – Pachetul privind Uniunea Energetica: COM (2015) 80 final – Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii privind O strategie-cadru pentru o uniune energetica rezilienta cu o politica prospectiva in domeniul schimbarilor climatice, COM (2015) 81 final – Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu, Protocolul de la Paris privind – Un plan de actiune pentru combaterea schimbarilor climatice dupa 2020, COM (2015) 82 final – Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind Realizarea obiectivului de interconectare electrica de 10% – Pregatirea retelei de energie electrica a Europei pentru 2020

Share this Post